Cursus  “Insjallah” in Harderwijk door Evangelie & Moslims.


Dit najaar biedt stichting Evangelie & Moslims in Harderwijk de ˜insjallah-cursus”aan, op uitnodiging van de Baptistengemeente Harderwijk.
Christenen uit Harderwijk en omgeving zijn van harte welkom om aan deze cursus mee te doen.
De cursus wordt gegeven op donderdagavonden, te beginnen op 21 september,

In deze cursus gaat het om de volgende vragen:
-Wat vraagt God van ons als we met moslims omgaan?
-Wat is kenmerkend voor het geloof en de leefwijze van moslims?
-Wat heeft het evangelie moslims te zeggen?
-Wat zijn de ervaringen van moslims die christen werden?

-Welke opdracht hebben we t.o.v moslims  en hoe kan ik daar aan bijdragen?

Verdere informatie is te vinden op www.evangelie-moslims.nl.

 

Bemoedigingsavond voor gebedsgroepen

Op maandagavond 4 september zal in het Echocentrum een ontmoetingsavond gehouden worden voor alle gebedsgroepen in Harderwijk en Hierden, met het doel elkaar te bemoedigen en te versterken. Ook zal er een inleiding houden over het thema “bidden voor de stad” door Timo van  der Woude, van het Huis van gebed in Elburg.

In 1993 werd met een groep plaatselijke christenen uit verschillende kerken het Stadsgebed opgezet. Inmiddels is het 25 jaar later en zijn er ruim 40 gebedsgroepen in Harderwijk en Hierden. Deze gebedsgroepen komen samen op scholen, in kerken, op bedrijven, bij mensen thuis, etc. Nog altijd komt men vanuit deze verschillende gebedsgroepen op de eerste maandag van de maand samen voor het zogeheten Stadsgebed, steeds in een wisselende kerk. Kerntekst voor het Stadsgebed is Jeremia 29 vers 7 Bid tot de Heer voor de stad ….. en zet je in voor haar bloei, want in de bloei van de stad is ook jullie bloei.” Mensen die indertijd deelnamen aan het Stadsgebed, zijn daar soms vandaag de dag nog steeds trouw bij betrokken! We hebben vele antwoorden op gebed mogen zien in de afgelopen 25 jaar

De avond in Het Echocentrum begint om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur is er koffie. Naast een inleiding zal er ook gelegenheid zijn om ervaringen uit te wisselen. Ook zij die (nog) geen deel uitmaken van een gebedsgroep zijn natuurlijk van harte welkom. Op de website van Stichting ECHO staat meer informatie en een overzicht van gebedgroepen in Harderwijk en Hierden (www.stichtingecho.nl).

3 Cursussen Schatgraven in de Bijbel

 

 

 

Door Dirk Jan Jansen:
Op dinsdag 5 september 2017 start de Bijbelplus cursus over de brief aan de Filippenzen. Ieder die is geïnteresseerd in diepgaande Bijbelstudie is hartelijk welkom. De brief zal vers voor vers worden behandeld. De cursus omvat 18 dinsdagavonden

Op donderdag 14 september start een cursus over het Evangelie van Johannes. We zullen nadenken over de rijkdommen van Gods genade zoals zichtbaar geworden in zijn Zoon Jezus Christus. Ook deze cursus omvat 18 donderdagavonden
Deze beide cursussen zijn om de week en beginnen om 19:30 tot ongeveer 21:45en worden gehouden in het Echocentrum, Melis Stokelaan 91A in Harderwijk.

Wilt u meer leren van de Bijbel? Wilt u leren getuigen van uw geloof? Wilt u een diepere kennis van God en de rijdommen van zijn hart? Wilt u een goede basis hebben om inzetbaar te zijn in uw kerk of gemeente? De kosten voor 18 avonden zijn €150.- per seizoen. Meer informatie en opgave: dirk@youthunited.nl  en www.stichtingecho.nl

Door Ben Hobrink
Met de studie Twaalf stappen op weg naar het Beloofde Land gaat er een nieuwe wereld voor u open. U zult de boeken van Mozes beter begrijpen en uw geloofsleven zal versterkt worden.
De bijbelstudies vanuit de 5 boeken van Mozes worden verzorgd door Ben Hobrink, de schrijver van Moderne wetenschap in de Bijbel, op 17 dinsdagen in het ECHO-centrum, Melis Stokelaan 91a, van 20-22 uur. De kosten voor 17 avonden zijn €30,-. Koffie en inloop vanaf 19.30 uur. De eerste studie is op 10 oktober, de tweede op 24 oktober. Graag opgeven via: BenH@opendoors.nl