Start 2 Nieuwe Bijbelcursussen

Bijbel plus

Samen graven in de Bijbel en de rijkdom ervan ontdekken en toepassen, dat kan ook in het komende seizoen weer.
Twee cursussen gaan komende in september van start:
1. Op dinsdag 6 sept. start de Bijbelpluscursus over de Efeze brief. Een vers voor vers studie die 18 avonden duurt.
Lees verder…

2. Op donderdag 15 sept. start de studiecursus over de Kleine Profeten. Op 18 donderdag avonden gaat u door de kleine profeten.
olv Dirk Jan Jansen.
Lees verder…..

5 sept. Bemoedigingsavond voor gebedsgroepen

Bemoedigingsavond nov2012 B

Net als vorig seizoen willen we dit jaar beginnen met een avond van bemoediging en toerusting voor gebedsgroepen.
Er zijn ruim 40 gebedsgroepen in Harderwijk. Voor kerken, scholen, werk of een speciaal doel bv. Israel.
Om maandag 5 sept. beginnen we het seizoen samen in het Echocentrum. Om 19.30 staat de koffie klaar en is er gelegenheid voor ontmoeting.
Na een tijd van aanbidding en dankzegging zal Kees Vork van ” Op de Bres voor NL” www.opdebres.org  spreken.
Daarna is er gelegenheid ervaringen, ideeën en noden uit te wisselen.

Woonwagenweekend in juli

foto 2016

Deze zomer zijn een aantal reizigers uit het land naar Harderwijk gekomen om te zingen en te getuigen.
Om verschillende redenen zijn we op het laatst niet op het kamp gaan staan maar uitgeweken naar het gebouw van de Invalidebond Flevo.
Uiteindelijk  heeft God dat alleen maar gebruikt met het oog op het weer.
Op de kampjes waren de mensen uitgenodigd om langs te komen of een avond mee te maken.
We hebben genoten van de verhalen, zang en muziek en rond de koffie werden er goede gesprekken gevoerd met bezoekers.